RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Boj proti diskriminácii

Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť

Európska únia (EÚ) bojuje proti diskriminácii založenej na pohlaví, rasovom alebo etnickom pôvode, náboženstve alebo presvedčení, postihnutí, veku a sexuálnej orientácii. Okrem toho je podľa zmlúv zakázaná akákoľvek diskriminácia na základe národnosti. Právo na nediskrimináciu ďalej posilňuje Charta základných práv, ktorá má rovnakú právnu hodnotu ako zmluvy.
Právny rámec EÚ o antidiskriminácii vznikol v roku 2000. Obsahuje tri smernice týkajúce sa najmä rovnakého zaobchádzania bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod v zamestnaní a bez ohľadu na to, či ide o muža alebo ženu mimo pracovného trhu. Členským štátom, inštitúciám a orgánom Únie pomáha pri uplatňovaní antidiskriminačnej legislatívy EÚ Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA). Finančnú pomoc zabezpečuje program PROGRESS 2007 – 2013.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok