RSS
Index alfabetic

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Lupta împotriva discriminării

Justiţie, libertate şi securitate

Uniunea Europeană (UE) combate discriminarea pe motive de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă şi orientare sexuală. În plus, orice discriminare pe criterii de naţionalitate este interzisă prin Tratate. Dreptul la nediscriminare este consolidat prin Carta drepturilor fundamentale, care are aceeaşi valoare juridică ca Tratatele.
Cadrul juridic al UE în materie de luptă împotriva discriminării a fost iniţiat în 2000. Acesta conţine trei directive referitoare la tratamentul egal fără deosebire de rasă sau origine etnică, egalitatea de tratament pe piaţa muncii, precum şi egalitatea între femei şi bărbaţi în afara mediului profesional. În aplicarea legislaţiei comunitare în materie de luptă împotriva discriminării, statele membre şi instituţiile şi autorităţile Uniunii sunt asistate de Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA). Programul PROGRESS 2007-2013 prevede asistenţă financiară în acest sens.

Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii