RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Bestrijding van discriminatie

Justitie, vrijheid en veiligheid

De Europese Unie (EU) bestrijdt discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of geloofsovertuiging, handicap, leeftijd en seksuele geaardheid. Bovendien wordt elke vorm van discriminatie op grond van nationaliteit door de verdragen verboden. Het recht op non-discriminatie wordt nog versterkt door het Handvest van de grondrechten, dat dezelfde rechtswaarde heeft als de verdragen.
Het Europese rechtskader tegen discriminatie werd in 2000 tot stand gebracht. Het omvat drie richtlijnen, met name betreffende gelijke behandeling ongeacht ras of etnische afstamming, in arbeid en tussen mannen en vrouwen buiten de arbeidsmarkt. De lidstaten en de instellingen en instanties van de Unie worden door het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) bijgestaan in de tenuitvoerlegging van de Europese wetgeving inzake non-discriminatie. Het programma PROGRESS 2007-2013 voorziet in financiële ondersteuning.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven