RSS
Werrej alfabetiku

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni

Ġustizzja, libertà u sigurtà

L-Unjoni Ewropea (UE) tikkumbatti diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, razza jew oriġini etnika, reliġjon jew twemmin, diżabilità, età, u orjentazzjoni sesswali. Barra dan, kull diskriminazzjoni abbażi ta' nazzjonalità hija pprojbita mit-Trattati. Id-dritt għan-nondiskriminazzjoni huwa msaħħaħ aktar bil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, li għandha l-istess valur legali daqs it-Trattati.
Il-qafas legali tal-UE dwar antidiskriminazzjoni inbeda fl-2000. Huwa fih tliet direttivi, jiġifieri trattament ugwali irrispettivament mill-oriġini razzjali jew etnika, fix-xogħol u bejn irġiel u nisa barra s-suq tax-xogħol. L-Istati Membri u l-istituzzjonijiet u l-awtoritajiet tal-Unjoni huma mgħejjuna mill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) meta timplimenta l-liġi tal-UE fuq l-antidiskriminazzjoni. Assistenza finanzjarja hija pprovduta mill-programm Progress 2007-2013.

Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna