RSS
Alfabētiskais rādītājs

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Diskriminācijas apkarošana

Tiesiskums, brīvība un drošība

Eiropas Savienība (ES) apkaro diskrimināciju pēc dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, ticības vai uzskatiem, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas. Turklāt Līgumos ir aizliegta jebkāda diskriminācija tautības dēļ. Tiesības uz nediskrimināciju ir nostiprinātas arī Pamattiesību hartā, kam ir tāds pats juridiskais spēks kā Līgumiem.
ES tiesiskais regulējums diskriminācijas apkarošanas jomā sākotnēji izveidots 2000. gadā. Tas ietver trīs direktīvas: par vienlīdzīgu attieksmi neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības, par vienlīdzīgu attieksmi pret nodarbinātību un profesiju un par vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm ārpus darba tirgus. Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra palīdz dalībvalstīm un Savienības iestādēm īstenot ES tiesību aktus par diskriminācijas apkarošanu. Finansiālu atbalstu sniedz programma "PROGRESS" 2007.–2013. gadam.

Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums