RSS
Abėcėlinė rodyklė

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kova su diskriminacija

Teisingumas, laisvė ir saugumas

Europos Sąjunga (ES) kovoja su diskriminacija dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ir lytinės orientacijos. Be to, Sutartys draudžia bet kokią diskriminaciją dėl pilietybės. Teisė į nediskriminavimą taip pat įtraukta į Pagrindinių teisių chartiją, kuri turi tokią pat teisinę galią kaip ir Sutartys.
ES nediskriminavimo teisiniai pagrindai buvo pradėti kurti 2000 metais. Juos sudaro trys direktyvos: vienodas požiūris nepriklausomai nuo rasinės ir etninės kilmės, darbo vietoje ir lygybė tarp vyrų ir moterų už darbo rinkos ribų. Įgyvendinti ES nediskriminavimo įstatymus valstybėms narėms ir Sąjungos institucijoms bei valdžios organams padeda Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra. Finansinę paramą teikia 2007–2013 m. PROGRESS programa.

Teisinė informacija | Apie šią svetainę | Paieška | Kontaktai | Į puslapio pradžią