RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Syrjinnän torjunta

Oikeus, vapaus ja turvallisuus

Euroopan unioni (EU) torjuu sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään ja sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää. Lisäksi perussopimuksissa kielletään kaikki kansalaisuuteen perustuva syrjintä. Oikeus syrjimättömyyteen vahvistetaan myös Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, jolla on sama oikeudellinen arvo kuin perussopimuksilla.
EU:n syrjinnänvastainen lainsäädäntö otettiin käyttöön vuonna 2000. Siihen kuuluvat kolme direktiiviä koskevat rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumatonta yhdenvertaista kohtelua, yhdenvertaista kohtelua työssä sekä sukupuolten tasa-arvoista kohtelua työelämän ulkopuolella. Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) avustaa jäsenvaltioita sekä EU:n toimielimiä ja viranomaisia EU:n syrjinnänvastaisen lainsäädännön täytäntöönpanossa. Rahoitustukea myönnetään Progress‑ohjelmasta (2007–2013).

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun