RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Bekæmpelse af diskrimination

Retfærdighed, frihed og sikkerhed

Den Europæiske Union (EU) bekæmper alle former for diskrimination, der er baseret på køn, racemæssig eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Derudover er alle former for diskrimination baseret på nationalitet forbudt ifølge traktaterne. Retten til ikke at blive diskrimineret stadfæstes yderligere i EU-chartret om grundlæggende rettigheder, der har samme retskraft som traktaterne.
EU’s retlige rammer vedrørende anti-diskrimination blev igangsat i 2000. De består af tre direktiver, nemlig vedrørende lige behandling uanset race eller etnisk oprindelse, på arbejdsmarkedet og mellem mænd og kvinder uden for arbejdsmarkedet. Medlemsstaterne og EU’s institutioner og myndigheder bistås af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) i gennemførelsen af EU's love om anti-diskrimination. Finansiel støtte ydes under PROGRESS 2007-2013 programmet.

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top