RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Boj proti diskriminaci

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost

Evropská unie (EU) bojuje proti diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace. Kromě toho je veškerá diskriminace na základě státní příslušnosti zakázána Smlouvami. Právo na nediskriminaci je dále posíleno Listinou základních práv, která má stejnou právní sílu jako Smlouvy.
Právní rámec EU o nediskriminaci byl zaveden v roce 2000. Obsahuje tři směrnice, a sice směrnici týkající se rovného zacházení bez ohledu na rasový nebo etnický původ, směrnici týkající se rovného zacházení v zaměstnání a směrnici týkající se rovného zacházení mezi muži a ženami mimo trh práce. Při provádění právních předpisů EU o nediskriminaci pomáhá Unie členským státům, orgánům a institucím prostřednictvím Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA). Finanční pomoc poskytuje program PROGRESS 2007–2013.

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky