RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Unionsmedborgarskap

Rättvisa, frihet och säkerhet

Alla personer som är medborgare i en EU-medlemsstat är samtidigt EU-medborgare. EU-medborgarskapet kompletterar sålunda det nationella medborgarskapet men ersätter det inte. EU-medborgarskapet utgör en integrerad del av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och ger EU-medborgarna vissa rättigheter, bl.a. rätten att vända sig till EU-ombudsmannen, ta initiativ till lagförslag (medborgarinitiativ) och rösträtt och valbarhet i lokala val och val till Europaparlamentet. EU-medborgarna har också rörelse- och uppehållsfrihet inom hela EU:s territorium samt diplomatiskt och konsulärt skydd utanför EU av andra medlemsstater.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början