RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Občianstvo Únie

Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť

Akákoľvek osoba, ktorá je príslušníkom členského štátu Európskej únie (EÚ) je európsky občan. Občianstvo EÚ teda dopĺňa národné občianstvo bez toho, aby ho nahradilo. Ako neoddeliteľná súčasť Zmluvy o fungovaní Európskej únie udeľuje občianstvo EÚ príslušníkom členských štátov niekoľko práv. Medzi ne patrí právo obrátiť sa na ombudsmana, navrhovať legislatívne návrhy (iniciatíva občanov) a právo voliť a byť volený ako kandidát v komunálnych a európskych voľbách. Občania Únie využívajú aj slobodu pohybu a pobytu na území EÚ, ako aj diplomatickú a konzulárnu ochranu akéhokoľvek členského štátu mimo Únie.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok