RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Burgerschap van de Unie

Justitie, vrijheid en veiligheid

Iedereen die de nationaliteit heeft van een lidstaat van de Europese Unie (EU) is een Europese burger. Het burgerschap van de EU is dus een aanvulling op het nationale burgerschap en geen vervanging ervan. Het Europese burgerschap is een integrerend deel van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en geeft onderdanen van de lidstaten een aantal rechten. Het betreft onder meer het recht om zich tot de Ombudsman te wenden en wetgevingsvoorstellen in te dienen (burgerinitiatief) alsook om te stemmen en zich kandidaat te stellen in het kader van gemeenteraads- en Europese verkiezingen. De burgers van de Unie genieten tevens ook vrijheid van verkeer en verblijf op het grondgebied van de EU alsmede diplomatieke en consulaire bescherming buiten de Unie van om het even welke lidstaat.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven