RSS
Werrej alfabetiku

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ċittadinanza tal-Unjoni

Ġustizzja, libertà u sigurtà

Kull persuna li hija ċittadin ta' Stat Membru tal-Unjoni Ewropea (UE) hija ċittadin Ewropew. Iċ-ċittadinanza Ewropea għalhekk tikkumplimenta ċ-ċittadinanza nazzjonali mingħajr ma tissostitwiha. Iċ-ċittadinanza Ewropea bħala parti integrali mit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, tagħti serje ta' drittijiet liċ-ċittadini tal-Istati Membri. Dawn jinkludu d-drittijiet ta’ appell lill-Ombudsman, bidu ta’ proposti legiżlattivi (inizjattiva taċ-ċittadini), u l-vot u u kandidatura f'elezzjonijiet muniċipali u Ewropej. Iċ-ċittadini tal-Unjoni jgawdu wkoll mil-libertà ta' moviment u residenza fit-territorju tal-UE, kif ukoll protezzjoni diplomatika u konsulari barra mill-Unjoni minn kwalunkwe Stat Membru.

Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna