RSS
Alfabētiskais rādītājs

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Savienības pilsonība

Tiesiskums, brīvība un drošība

Ikviens, kas ir Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts pilsonis, ir arī Eiropas pilsonis. ES pilsonība papildina, taču neaizstāj valsts pilsonību. ES pilsonība — neatņemams elements Līgumā par Eiropas Savienības darbību — piešķir dalībvalstu pilsoņiem virkni tiesību. Tostarp var minēt tiesības vērsties pie ombuda, ierosināt likumdošanas priekšlikumus (pilsoņu iniciatīva) un balsot un balotēties pašvaldību un Eiropas vēlēšanās. Savienības pilsoņiem ir tiesības brīvi pārvietoties un apmesties uz dzīvi ES teritorijā, kā arī tiesības uz jebkuras dalībvalsts nodrošinātu diplomātisko un konsulāro aizsardzību ārpus Savienības.

Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums