RSS
Abėcėlinė rodyklė

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sąjungos pilietybė

Teisingumas, laisvė ir saugumas

Visi Europos Sąjungos (ES) valstybių narių piliečiai yra ir Europos piliečiai. Taip ES pilietybė papildo nacionalinę pilietybę, bet jos nepanaikina. ES pilietybė, būdama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo neatsiejama dalis, suteikia valstybių narių piliečiams daug teisių. Tai apima teises pateikti skundą ombudsmenui, inicijuoti pasiūlymus dėl teisės aktų (piliečių iniciatyvos), taip pat balsuoti ir kandidatuoti savivaldybių ir Europos rinkimuose. Sąjungos piliečiai turi teisę laisvai judėti ir pasirinkti gyvenamąją vietą ES teritorijoje, taip pat jiems garantuojama visų valstybių narių diplomatinė ir konsulinė apsauga už Sąjungos ribų.

Teisinė informacija | Apie šią svetainę | Paieška | Kontaktai | Į puslapio pradžią