RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Unionsborgerskab

Retfærdighed, frihed og sikkerhed

Alle, der har statsborgerskab i en af EU's medlemsstater, er også EU-statsborgere. EU-statsborgerskabet supplerer det nationale statsborgerskab, men erstatter det ikke. EU-statsborgerskabet, der omhandles i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde, sikrer statsborgerne i medlemsstaterne en række rettigheder. De omfatter retten til at indklage en sag for Ombudsmanden, tage initiativ til lovforslag (europæiske borgerinitiativer) samt stemmeret og valgbarhed til kommunalvalg og valg til Europa-Parlamentet. Statsborgere i Unionen har også ret til fri bevægelighed og til at bosætte sig inden for EU’s område samt diplomatisk og konsulær beskyttelse fra alle medlemsstater ved ophold uden for Unionen.

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top