RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Гражданство на Съюза

Правосъдие, свобода и сигурност

Всяко лице с националност от държава-членка на Европейския съюз (ЕС) е европейски гражданин. По този начин гражданството в ЕС допълва националното гражданство, без да го заменя. Като неделима част от Договора за функционирането на Европейския съюз, гражданството в ЕС дава определени права на гражданите на държавите-членки. Те включват правата да обжалват пред Омбудсмана, да инициират законодателни предложения (граждански инициативи) и да гласуват и да се кандидатират за общински и европейски избори. Гражданите на Съюза също се радват на свободата на движение и пребиваване на територията на ЕС, както и на дипломатическа и консулска защита извън рамките на Съюза от всяка държава-членка.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата