RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Jednotný trh služieb

Vnútorný trh

Služby predstavujú viac ako 70 % hospodárskej činnosti členských štátov a podobný podiel majú aj na zamestnanosti. Sloboda poskytovať služby a sloboda usadiť sa v zmysle článkov 49 a 56 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sú preto nevyhnutné na hladké fungovanie vnútorného trhu. Hospodárske subjekty teda môžu vykonávať stabilnú, nepretržitú činnosť v jednom alebo viacerých členských štátoch a/alebo poskytovať dočasné služby v inom členskom štáte bez toho, aby sa v ňom museli usadiť. Európska únia sa preto snaží poskytovať rámce pre tieto dve zásady s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie jednotného trhu služieb, a to najmä cezhraničných služieb. EÚ dosiahla značný pokrok v oblasti niektorých služieb. Okrem toho v roku 2006 prijala smernicu o službách, ktorá má za cieľ odstrániť prekážky obchodu a služieb a uľahčovať cezhraničné činnosti.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok