RSS
Index alfabetic

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Piaţa unică a serviciilor

Piaţa internă

Serviciile reprezintă mai mult de 70% din activitatea economică a statelor membre şi o proporţie similară în materie de ocupare a forţei de muncă. De aceea, libera prestare a serviciilor şi libertatea de stabilire, prevăzute la articolele 49 şi 56 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), sunt esenţiale pentru buna funcţionare a pieţei interne. Astfel, operatorii economici pot desfăşura o activitate stabilă şi continuă într-unul sau mai multe state membre şi/sau să ofere servicii temporare într-un alt stat membru, fără a fi necesar să se stabilească acolo. Acţiunile Uniunii Europene sunt menite să ofere un cadru pentru aceste două principii, cu scopul de garanta buna funcţionare a pieţei unice a serviciilor şi, în special, a serviciilor transfrontaliere. UE a realizat progrese semnificative în domeniul anumitor servicii. De asemenea, în 2006, a adoptat Directiva „Servicii”, care are ca obiectiv eliminarea obstacolelor în calea comerţului cu servicii şi facilitarea operaţiunilor transfrontaliere.

Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii