RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Jednolity rynek usług

Rynek wewnętrzny

Usługi odpowiadają za ponad 70% działalności gospodarczej państw członkowskich oraz mają podobny udział w zatrudnieniu. Swoboda świadczenia usług oraz swoboda przedsiębiorczości, zgodnie z art. 49 i 56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), mają zatem zasadnicze znaczenie dla płynnego funkcjonowania rynku wewnętrznego. W ten sposób podmioty gospodarcze mogą prowadzić stabilną, nieprzerwaną działalność w jednym lub wielu państwach członkowskich i/lub oferować tymczasowe usługi w innym państwie członkowskim bez konieczności zakładania firmy. Unia Europejska podejmuje zatem działania w kierunku stworzenia ram dla tych dwóch zasad w celu zagwarantowania płynnego funkcjonowania rynku wewnętrznego usług, a w szczególności usług transgranicznych. UE osiągnęła znaczny postęp w obszarze pewnych usług. Co więcej, w 2006 r. przyjęła dyrektywę usługową, której celem jest zniesienie barier w handlu i usługach oraz ułatwienie działalności transgranicznej.

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony