RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


De interne dienstenmarkt

Interne markt

Diensten zijn goed voor meer dan 70% van de economische activiteit van de lidstaten en hebben een vergelijkbaar aandeel in de werkgelegenheid. Vrijheid van vestiging en vrije verrichting van diensten, zoals neergelegd in de artikelen 49 en 56 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), zijn derhalve van essentieel belang voor de goede werking van de interne markt. Zo kunnen marktdeelnemers respectievelijk een stabiele en permanente activiteit uitoefenen in één of meerdere lidstaten en tijdelijke diensten aanbieden in een andere lidstaat zonder dat zij er moeten zijn gevestigd. Het optreden van de Unie is er dus op gericht een kader voor de toepassing van deze twee beginselen tot stand te brengen teneinde een goede werking van de interne markt voor diensten, en met name grensoverschrijdende diensten, te bewerkstelligen. De Unie heeft voor bepaalde diensten aanzienlijke vooruitgang geboekt. Bovendien heeft zij in 2006 de “dienstenrichtlijn” vastgesteld, met de bedoeling alle obstakels voor het vrije verkeer van diensten weg te werken en het grensoverschrijdende aanbod van diensten te vergemakkelijken.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven