RSS
Werrej alfabetiku

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Suq uniku għas-servizzi

Suq Intern

Is-servizzi huma aktar minn 70 % tal-attività ekonomika tal-Istati Membri u proporzjon simili ta' impjiegi. Il-libertà li jiġu pprovduti servizzi u l-libertà tal-istabbiliment, kif stabbiliti fl-Artikolu 49 u 56 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFEU), huma għalhekk essenzjali għall-operazzjoni mingħajr xkiel tas-suq intern. B'dan il-mod, operaturi ekonomiċi jistgħu jsegwu attività stabbli, kontinwa f'wieħed jew aktar mill-Istati Membri u/jew joffru servizzi temporanji fi Stat Membru ieħor mingħajr ma jistabilixxu ruħhom hemm. L-Unjoni Ewropea għalhekk qed taħdem lejn oqfsa għal dawn iż-żewġ prinċipji biex tiggarantixxi l-funzjonament mingħajr xkiel tas-suq uniku għas-servizzi, u speċjalment servizzi transkonfinali. L-UE kisbet progress sinifikattiv fil-qasam ta' ċerti servizzi. Barra minn hekk, fl-2006 hija adottat id-Direttiva tas-"Servizzi" li għandha l-għan li tneħħi l-barrieri għall-kummerċ u s-servizzi, u biex tiffaċilita l-operazzjonijiet transkonfinali.

Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna