RSS
Alfabētiskais rādītājs

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vienotais pakalpojumu tirgus

Iekšējais tirgus

Pakalpojumi veido vairāk nekā 70 % no dalībvalstu saimnieciskās darbības, un procentuāli aptuveni tikpat daudz ļaužu strādā pakalpojumu nozarē. Tas nozīmē, ka brīvībai sniegt pakalpojumus un brīvībai veikt uzņēmējdarbību, kā izklāstīts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 49. un 56. pantā, ir izšķirīga nozīme, lai iekšējais tirgus darbotos nevainojami. Tādējādi ekonomikas dalībnieki var stabili un ilgstoši darboties vienā vai vairākās dalībvalstīs un/vai uz laiku sniegt pakalpojumus citā dalībvalstī, pat ja tie šajā dalībvalstī nav reģistrēti. Tāpēc Eiropas Savienība strādā pie regulējuma saistībā ar šiem diviem principiem, lai garantētu pakalpojumu (un jo īpaši pārrobežu pakalpojumu) vienotā tirgus nevainojamu darbību. Dažu pakalpojumu jomā ES jau ir guvusi lielas sekmes. Turklāt 2006. gadā tika pieņemta Pakalpojumu direktīva, kuras mērķis ir likvidēt šķēršļus tirdzniecībai un pakalpojumiem un atvieglot pārrobežu darījumus.

Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums