RSS
Abėcėlinė rodyklė

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Bendroji paslaugų rinka

Vidaus rinka

Paslaugos sudaro daugiau nei 70 proc. valstybių narių ekonominės veiklos ir šiame sektoriuje yra maždaug tiek pat visų darbo vietų. Todėl, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 49 ir 56 straipsnius, laisvė teikti paslaugas ir įsisteigimo laisvė yra labai svarbios siekiant sklandžios vidaus rinkos veiklos. Taigi, ekonominiai subjektai gali vykdyti stabilią ir nuolatinę veiklą vienoje ar keliose valstybėse narėse ir (arba) siūlyti laikinas paslaugas kitoje valstybėje narėje, neprivalėdami joje įsikurti. Europos Sąjunga siekia užtikrinti sklandų bendrosios paslaugų (ypač tarpvalstybinių paslaugų) rinkos funkcionavimą. Kai kurių paslaugų srityse ES pavyko pasiekti didžiulės pažangos. Be to, 2006 m. ji priėmė Paslaugų direktyvą, kuria siekiama pašalinti prekybos ir paslaugų teikimo kliūtis ir palengvinti tarpvalstybinę veiklą.

Teisinė informacija | Apie šią svetainę | Paieška | Kontaktai | Į puslapio pradžią