RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Palveluiden yhtenäismarkkinat

Sisämarkkinat

Palvelusektorin osuus jäsenvaltioiden taloudellisesta toiminnasta ja työllisyydestä on yli 70 prosenttia. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 49 ja 56 artiklassa tarkoitettu palvelujen tarjoamisen vapaus ja sijoittautumisvapaus ovat siis keskeisiä vapauksia sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta. Taloudellisilla toimijoilla on siten oikeus toimia vakituisesti yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa ja tarjota väliaikaisia palveluja toisessa jäsenvaltiossa ilman, että ne ovat sijoittautuneet kyseiseen valtioon. Unioni pyrkii toiminnallaan valvomaan näiden kahden vapauden toteutumista etenkin rajat ylittävien palvelujen yhtenäismarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi. Unionissa on tapahtunut merkittävää kehitystä tiettyjen palvelujen alalla. Lisäksi se antoi vuonna 2006 palveludirektiivin, jonka tavoitteena on poistaa palvelukauppaa haittaavat esteet ja helpottaa rajatylittävää liiketoimintaa.

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun