RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Det indre marked for tjenesteydelser

Det indre marked

Tjenesteydelser tegner sig for over 70 % af den økonomiske aktivitet i medlemsstaterne og en tilsvarende andel af beskæftigelsen. Den frie udveksling af tjenesteydelser og den frie etableringsret, som er knæsat ved artikel 49 og 56 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), er derfor af afgørende betydning for det indre markeds rette funktion. De erhvervsdrivende kan derved henholdsvis udøve en aktivitet på stabilt og kontinuerligt grundlag i en eller flere medlemsstater og udbyde tjenesteydelser midlertidigt i en anden medlemsstat uden at skulle være etableret dér. EU’s indsats på dette felt tager således sigte på at opstille rammerne for disse to principper med det formål at garantere, at tjenesteydelser, ikke mindst grænseoverskridende, kan udveksles frit inden for det indre marked. Unionen har gjort store fremskridt på visse tjenesteydelsesområder. Desuden har den i 2006 vedtaget ”service-direktivet”, som sigter mod at eliminere hindringer for udveksling af tjenesteydelser og fremme virksomhed på tværs af grænserne.

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top