RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Jednotný trh se službami

Vnitřní trh

Služby představují více než 70 % hospodářské činnosti členských států a podobný podíl zaujímají i v případě zaměstnanosti. Volný pohyb služeb a svoboda usazování, jak jsou stanoveny v článcích 49 a 56 Smlouvy o fungování Evropské unie, jsou tedy nezbytné k řádnému fungování vnitřního trhu. Tímto způsobem mohou hospodářské subjekty vykonávat stabilní, návaznou činnost v jednom členském státě nebo ve více členských státech a/nebo nabízet dočasné služby v jiném členském státě, aniž by tam musely mít sídlo. Evropská unie proto usiluje o zajištění rámců pro tyto dvě zásady s cílem postarat se o bezproblémové fungování jednotného trhu služeb, a to zejména přeshraničních služeb. EU v oblasti některých služeb dosáhla významného pokroku. V roce 2006 navíc přijala směrnici o službách, která se zaměřuje na odstranění překážek obchodu a služeb a na usnadnění přeshraničních činností.

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky