RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Единен пазар за услугите

Вътрешен пазар

Услугите възлизат на над 70 % от стопанската дейност на държавите-членки и имат подобна пропорция на заетостта. Затова свободата за предоставяне на услуги и свободата за установяване, както са заложени в членове 49 и 56 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), са съществено важни за плавното функциониране на вътрешния пазар. По този начин икономическите оператори могат да провеждат стабилна непрекъсната дейност в една или повече държави-членки и/или да предлагат временни услуги в друга държава-членка, без да трябва да са установени там. Затова Европейският съюз работи в посока на осигуряване на рамки за тези два принципа, за да гарантира безпрепятственото функциониране на единния пазар на услуги, и по специално на трансграничните услуги. ЕС е постигнал значителен прогрес в областта на определени услуги. Нещо повече, през 2006 г. той прие директивата „Услуги”, която цели да премахне бариерите пред търговията и услугите и да облекчи трансграничните операции.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата