RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Finansiella tjänster: värdepappersmarknaden

Inre marknaden

Värdepapper är en viktig finansieringskälla för många företag. För att garantera att investeringar som genomförts med hjälp av värdepapper fungerar och att transaktionerna är säkra har EU infört gemensamma verksamhetsvillkor för investeringsorganen. EU:s lagstiftning syftar till att främja en gemensam marknad för investeringar, bland annat genom att harmonisera och förbättra investeringsfondernas förfaranden.
Dessutom försöker man öka insynen och öppenheten inom verksamheten och skapa mekanismer som ska förebygga riskerna för missbruk eller skydda aktieägare om investeringsorgan går i konkurs.

Se även

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början