RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Usługi finansowe: transakcje papierami wartościowymi

Rynek wewnętrzny

Dla wielu przedsiębiorstw papiery wartościowe stanowią istotne źródło finansowania. Aby zapewnić skuteczność takich inwestycji oraz bezpieczeństwo transakcji, Unia Europejska nakłada na instytucje inwestycyjne wspólne warunki operacyjne. Prawodawstwo europejskie ma zatem na celu utworzenie jednolitego rynku inwestycyjnego, w szczególności poprzez harmonizację oraz usprawnienie procedur dotyczących funduszy inwestycyjnych.
Istnieją również środki związane z przejrzystością operacji oraz mechanizmy zapobiegające ryzyku nadużyć lub chroniące udziałowców przed niewywiązywaniem się ze zobowiązań przez instytucje inwestycyjne.

Zobacz także

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony