RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Financiële diensten: effectenmarkten

Interne markt

Effecten vormen voor tal van ondernemingen een essentiële financieringsbron. Om de efficiëntie van dit beleggingsinstrument en de veiligheid van effectentransacties te garanderen, legt de Europese Unie beleggingsinstellingen gemeenschappelijke werkingsvoorwaarden op. Op die manier beoogt de Europese wetgeving de totstandkoming van een interne beleggingsmarkt te bevorderen, met name door de voor beleggingsfondsen geldende procedures te harmoniseren en te stroomlijnen.
Andere maatregelen hebben betrekking op de transparantie van de activiteiten en op mechanismen om misbruiken te voorkomen of beleggers te beschermen ingeval beleggingsinstellingen omvallen.

Zie ook

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven