RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Rahoituspalvelut: arvopaperimarkkinat

Sisämarkkinat

Arvopaperit ovat monille yrityksille olennaisen tärkeä rahoituslähde. Varmistaakseen arvopapereilla toteutettujen investointien tehokkuuden ja liiketapahtumien turvallisuuden Euroopan unioni on säätänyt sijoitusalan toimijoihin sovellettavista yhteisistä toimintaedellytyksistä. EU:n lainsäädännöllä pyritään helpottamaan sijoitusalan yhtenäismarkkinoita muun muassa yhdenmukaistamalla ja parantamalla sijoitusrahastoihin liittyviä menettelyjä.
Lisäksi tavoitteena on lisätä toimintojen avoimuutta ja parantaa mekanismeja, joilla ehkäistään väärinkäytöksiä tai suojellaan osakkeenomistajia sijoitusalan toimijoiden pettäessä.

Katso myös

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun