RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Финансови услуги: транзакции с ценни книжа

Вътрешен пазар

За много компании ценните книжа са основен източник на финансиране. За да обезпечи ефективността на тези инвестиции и сигурността на транзакциите, Европейският съюз налага общи оперативни условия на инвестиционните организации. Така европейското законодателство цели да създаде единен пазар за инвестициите, в частност чрез хармонизиране и усъвършенстване на процедурите, свързани с инвестиционните фондове.
Съществуват и мерки, свързани с прозрачността на операциите, и механизми за работа при рискове от злоупотреба или за защита на акционерите в случай на неустойка на инвестиционните организации.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата