RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Finansiella tjänster: försäkringar

Inre marknaden

EU:s försäkringspolitik syftar till att skapa gemensamma ramar som gör det möjligt för försäkringsbolagen att utöva sin verksamhet, skapa företag och sälja sina tjänster i hela EU. Dessutom ska den skydda försäkringstagarna, främst fysiska personer, för vilka det kan vara av avgörande betydelse att försäkringsbolaget verkligen lever upp till sina åtaganden. Dessutom finns det särskilda bestämmelser för de olika verksamhetssektorerna, till exempel livförsäkringar eller transportförsäkringar.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början