RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Financiële diensten: verzekeringen

Interne markt

Het Europese beleid op het gebied van verzekeringen is erop gericht een gemeenschappelijk kader tot stand te brengen dat verzekeraars de mogelijkheid biedt om overal in de Europese Unie hun bedrijf uit te oefenen, vestigingen op te richten en vrij hun diensten aan te bieden. Tevens wordt beoogd de verzekerden een goede bescherming te bieden. Dit geldt in het bijzonder voor natuurlijke personen, omdat het voor hen vaak van cruciaal belang is dat de verzekeraar zijn verbintenissen nakomt. Op diverse verzekeringsbranches, zoals levensverzekeringen of transportverzekeringen, zijn bovendien specifieke voorschriften van toepassing.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven