RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Финансови услуги: застраховки

Вътрешен пазар

Европейската политика в сферата на застраховането цели да въведе обща рамка, позволяваща на застрахователите да работят, да се установят и да предоставят услуги свободно в рамките на Европейския съюз. Тя цели също да защити застрахованите страни, особено физическите лица, за които често е от особена важност застрахователите да се освобождават от ангажиментите си. Конкретните разпоредби се прилагат към различни сектори на дейността, като например животозастраховане и пътни застраховки.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата