RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 22 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tőzsdén kívüli származtatott ügyletek, központi szerződő felek és kereskedési adattárak

A tőzsdén kívüli származtatott ügyletek általában magánúton kötött ügyletek. Következésképp az információkhoz kizárólag a szerződő felek férnek hozzá, ami megnehezíti a felmerülő kockázatok jellegének és szintjének értékelését. E hiányosságok orvoslása érdekében ez a rendelet a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre, a központi szerződő felekre és a kereskedési adattárakra vonatkozó rendelkezéseket állapítani meg.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (EGT-vonatkozású szöveg)

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet bizonyos származtatott ügyletek, például a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek * keretszabályozását teremti meg, mégpedig elszámolási * és kétoldalú kockázatkezelési kötelezettségek létrehozásával. A rendelet ezenkívül a származtatott ügyletekre vonatkozó jelentéstételi kötelezettségeket, valamint a központi szerződő felek * és a kereskedési adattárak * tevékenységének folytatására vonatkozó kötelezettségeket szabályozza.

A rendeletet a következőkre kell alkalmazni:

Ez a rendelet nem vonatkozik az alábbiakra:

 • a Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER) tagjai;
 • a Nemzetközi Fizetések Bankja;
 • a multilaterális fejlesztési bankok;
 • a közszektorbeli intézmények;
 • az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz (EN) és az Európai Stabilizációs Mechanizmus.

Tőzsdén kívüli származtatott ügyletek: kockázatkezelés

A tőzsdén kívüli származtatott ügyletek tekintetében a központi szerződő feleket elszámolási kötelezettség terheli. Az ügyletek megkötését követően az engedélyről értesíteni kell az Európai Értékpapír-piaci Hatóságot (ESMA).

A rendszerszintű kockázatok elkerülése érdekében bizonyos kritériumokat figyelembe kell venni, például a következőket:

 • a szerződési feltételek szabványosításának mértéke;
 • a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek érintett kategóriájában lebonyolított forgalom nagysága és likviditása;
 • a tisztességes, megbízható és elfogadott árra vonatkozó információk hozzáférhetősége.

Az ESMA közérdekű nyilvántartást köteles létrehozni, amelyben naprakésszé kell tennie a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek kategóriáit és az elismert központi szerződő feleket, valamint a származtatott ügyletek futamidejét.

A kereskedési helyszín – kérésre – minden központi szerződő félnek köteles átadni a kereskedési adatokat.

A pénzügyi szerződő felek, valamint a nem pénzügyi szerződő felek formalizált és megalapozott eljárások segítségével kötelesek gondoskodni a működési partnerkockázat és a partner-hitelkockázat méréséről, ellenőrzéséről és csökkentéséről.

Központi szerződő felek: követelmények és felügyelet

A központi szerződő feleknek az alábbi követelményeket kell teljesíteniük:

 • engedély: a központi szerződő félnek az elszámolási szolgáltatások nyújtásához engedélyt kell szereznie a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságától. A központi szerződő fél más szolgáltatásokra is kiterjesztheti tevékenységeit, ha 7,5 millió EUR indulótőkével rendelkezik.
 • harmadik országok: harmadik országban székhellyel rendelkező központi szerződő fél az Unióban székhellyel rendelkező kereskedési helyszínek számára akkor nyújthat elszámolási szolgáltatásokat, ha az adott központi szerződő felet az ESMA elismerte.
 • szervezet: a központi szerződő fél a képviselőiből, klíringtagjaiból, független igazgatósági tagokból és ügyfeleinek képviselőiből álló kockázatkezelési bizottságot köteles létrehozni. Ez a bizottság köteles minden olyan intézkedéssel kapcsolatban tanáccsal ellátni az igazgatóságot, amely hatással lehet a központi szerződő fél kockázatkezelésére.
 • nyilvántartás: a központi szerződő fél köteles legalább tíz évig megőrizni az általa feldolgozott ügyletekre vonatkozó valamennyi információt.
 • mérés és értékelés: a központi szerződő félnek lehetősége van arra, hogy közel valós időben mérje és értékelje az egyes klíringtagokkal, valamint más olyan központi szerződő felekkel szembeni likviditási és hitelkockázatát, amelyekkel interoperabilitási megállapodást kötött.
 • biztosítékok, veszteségek és garanciaalap: a központi szerződő fél a hitelkockázati kitettség korlátozására biztosítékot ír elő, hív le és gyűjt be a klíringtagjaitól. E biztosítéknak elegendőnek kell lennie arra, hogy a kitettség megfelelő időszak alatti változásainak legalább 99%-ából eredő veszteségeket fedezze. Az e küszöbértéket meghaladó veszteségek fedezésére előfinanszírozott garanciaalapot kell létrehozni.

Interoperabilitási megállapodások

Az illetékes hatóságok jóváhagyását követően az interoperabilitási megállapodást kötő szerződő feleknek:

 • azonosítaniuk, felügyelniük és kezelniük kell a megállapodásból származó kockázatokat;
 • meg kell állapodniuk jogaikról és kötelezettségeikről;
 • azonosítaniuk, felügyelniük és kezelniük kell a hitel- és a likviditási kockázatot;
 • azonosítaniuk, felügyelniük és kezelniük kell a megállapodásból származó kölcsönös függéseket.

Kereskedési adattárak

A kereskedési adattárak az Unióban székhellyel rendelkező jogi személyiséggel rendelkeznek és kötelesek az ESMA-nál nyilvántartásba vetetni magukat. A kereskedési adattáraknak megbízható vállalatirányítási rendszerrel, valamint áttekinthető szervezeti felépítéssel kell rendelkezniük, amelyben jól elhatároltak a felelősségi körök.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
 • Tőzsdén kívüli származtatott ügyletek: olyan származtatott ügylet, amelynek végrehajtására nem szabályozott piacon kerül sor.
 • Elszámolás: a pozíciók meghatározásának folyamata, ideértve a nettó pozíciók kiszámítását, valamint annak biztosítását, hogy az e pozíciókból fakadó kitettség fedezésére rendelkezésre állnak-e pénzügyi eszközök, számlapénz vagy mindkettő.
 • Központi szerződő fél: olyan jogi személy, amely helyettesíti az egy vagy több pénzügyi piacon kötött szerződésekben érintett ügyfeleket, így vevőként lép fel valamennyi eladóval szemben és eladóként valamennyi vevővel szemben.
 • Kereskedési adattár: olyan jogi személy, amely központilag összegyűjti és kezeli a származtatott ügyletek adatait.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határidejeHivatalos Lap

648/2012/EU rendelet

2012.8.16.

HL L 201., 2012.7.27.

Ez az összefoglaló kizárólag tájékoztató jellegű. Nem célja, hogy értelmezze a referenciadokumentumot vagy annak helyébe lépjen; továbbra is a referenciadokumentum marad az egyetlen kötelező erejű jogalap.

Utolsó frissítés: 04.01.2012

Lásd még

 • Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság – Származtatott ügyletek (angol nyelven) (DE) (EN) (FR)
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére