RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Finansiella tjänster: allmän ram

Inre marknaden

Integrationen av finansmarknaderna möjliggör en effektivare fördelning av kapital och förbättrad ekonomisk prestanda på längre sikt. Europeiska unionen har skapat rättsliga ramar som ska främja sektorn för finansiella tjänster och i synnerhet göra de finansiella företagen effektivare och bidra till ökad likviditet, större konkurrenskraft och till finansiell stabilitet.
Den europeiska politiken för finansiella tjänster har delvis samma målsättningar som politiken för fri rörlighet för kapital, i alla fall vad gäller förenkling och säkring av verksamheten. Det är främst verksamhetens gränsöverskridande dimension som skapar utmaningar, men också den snabba utvecklingen av tjänster som har att göra med ny teknik.
Politiken för finansiella tjänster omfattar tre huvudsektorer: bankväsendet, försäkringar och värdepapper. Utöver lagstiftningen för operatörer och investerare (banker, försäkringar, värdepapper) har EU även för avsikt att bättre skydda konsumenterna på specifika områden som finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början