RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Finančné služby: všeobecný rámec

Vnútorný trh

Integrácia finančných trhov umožňuje účinnejšie prideľovanie kapitálu a prispieva k zlepšeniu dlhodobých hospodárskych výsledkov. Európska únia vytvorila právny rámec zameraný na posilnenie odvetvia finančných služieb predovšetkým s cieľom zlepšiť výkon finančných subjektov a podporiť likviditu, hospodársku súťaž a finančnú stabilitu.
Európska politika finančných služieb má niektoré spoločné prvky s politikou voľného pohybu kapitálu, najmä pokiaľ ide o uľahčovanie finančných aktivít a zvyšovanie ich bezpečnosti. Tieto záležitosti sú ovplyvnené predovšetkým cezhraničným charakterom daných aktivít, no tiež prudkým rozvojom služieb využívajúcich nové technológie.
Politika finančných služieb zastrešuje tri hlavné odvetvia: bankový systém, poistenie a cenné papiere. Okrem určovania pravidiel pre subjekty a investorov (banky, poistenie a cenné papiere) sa Únia usiluje zaručiť väčšiu ochranu pre spotrebiteľov v niektorých špecifických oblastiach, ako sú maloobchodné finančné služby.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok