RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Usługi finansowe: ramy ogólne

Rynek wewnętrzny

Integracja rynków finansowych oznacza możliwość skuteczniejszej alokacji kapitału oraz lepszej, długoterminowej efektywności gospodarczej. Unia Europejska ustanowiła ramy legislacyjne na rzecz wzmocnienia sektora usług finansowych, a szczególnie w celu usprawnienia wyników podmiotów finansowych oraz zwiększenia płynności, konkurencji i stabilności finansowej.
Polityka europejska w zakresie usług finansowych współdzieli pewne kwestie z polityką dotyczącą swobodnego przepływu kapitału w odniesieniu do ułatwiania i poprawy bezpieczeństwa działalności finansowej. Kwestie te wynikają w szczególności z transgranicznego charakteru takiej działalności, ale również z ogromnego rozwoju usług opartych na nowych technologiach.
Polityka usług finansowych obejmuje trzy główne sektory: system bankowy, ubezpieczenia oraz papiery wartościowe. Oprócz określenia zasad dla operatorów i inwestorów (banki, ubezpieczenia i papiery wartościowe) Unia zamierza także zwiększyć ochronę konsumentów w określonych obszarach, takich jak detaliczne usługi finansowe.

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony