RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Financiële diensten: algemeen kader

Interne markt

De integratie van de financiële markten werkt een efficiëntere kapitaalallocatie en een betere economische prestatie op lange termijn in de hand. De Europese Unie heeft daarom een rechtskader tot stand gebracht met de bedoeling de sector van de financiële diensten te versterken, en aldus met name de prestaties van de verstrekkers van financiële diensten te verbeteren en de liquiditeit, de concurrentie en de financiële stabiliteit te verhogen.
Het Europese beleid op het gebied van financiële diensten heeft een aantal raakpunten met het vrije kapitaalverkeer wat de bevordering en beveiliging van financiële activiteiten betreft. Deze doelstellingen hangen vooral samen met het grensoverschrijdende karakter van deze activiteiten, maar ook met de enorme ontwikkeling die de diensten als gevolg van de nieuwe technologieën hebben doorgemaakt.
Het beleid op het gebied van financiële diensten heeft betrekking op drie hoofdsectoren: het bankstelsel, het verzekeringswezen en het effectenbedrijf. Afgezien van het vaststellen van regelgeving voor professionele partijen en beleggers (banken, verzekeringen en effecten), wil de Unie ook consumenten op bepaalde specifieke terreinen, zoals financiële retaildiensten, een betere bescherming bieden.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven