RSS
Innéacs A - Z

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Seirbhísí airgeadais: creat ginearálta

Margadh inmheánach

Ciallaíonn lánpháirtiú na margaí airgeadais gur éifeachtaí an tslí ar féidir caipiteal a leithdháileadh, rud a chuidíonn le feidhmíocht eacnamaíoch san fhadtéarma. Tá creat reachtach bunaithe ag an Aontas Eorpach atá dírithe ar neartú na hearnála seirbhísí airgeadais, go háirithe, chun cur le feidhmíocht na n-oibreoirí airgeadais agus ar mhaithe le leachtacht, iomaíocht agus cobhsaíocht airgeadais a threisiú.
Tá údar imní i bpáirt ag an mbeartas Eorpach ar sheirbhísí airgeadais agus ar shaorghluaiseacht caipitil maidir le slándáil gníomhaíochta caipitil a éascú agus a fheabhsú. Eascraíonn saincheisteanna mar seo ó nádúr trasteorann na gníomhaíochta seo, agus lena chois sin ón mborradh atá faoi sheirbhísí bunaithe ar na nuatheicneolaíochtaí.
Trí phríomhearnáil is ea a chlúdaíonn an beartas seirbhísí airgeadais: an córas baincéireachta, árachas agus urrúis. Seachas rialacha a leagan síos le haghaidh oibreoirí agus infheisteoirí (bainc, árachas agus urrúis), tá sé i gceist ag an Aontas chomh maith cosaint níos mó a thabhairt do thomhaltóirí i réimsí ar leith ar nós seirbhísí airgeadais miondíola.

Fógra dlíthiúil | Maidir leis an láithreán seo | Cuardaigh | Teagmháil | Barr an leathanaigh