RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Rahoituspalvelut: yleiset aiheet

Sisämarkkinat

Rahoitusmarkkinoiden yhdentymisen myötä pääomien kohdentaminen ja talouden toiminta tehostuvat. Euroopan unioni on laatinut lainsäädäntökehyksen, jonka tarkoituksena on vahvistaa rahoituspalveluja sekä erityisesti parantaa rahoitusalan toimijoiden tuloksellisuutta, maksuvalmiutta, kilpailukykyä ja taloudellista vakautta.
Rahoituspalveluja koskevassa EU:n politiikassa otetaan huomioon pääomien liikkuvuuteen ja toimintojen helpottamiseen ja turvaamiseen liittyvät tietyt kysymykset. Nämä kysymykset liittyvät lähinnä toimintojen rajat ylittävään luonteeseen mutta myös merkittävään kehitykseen uusiin teknologioihin liittyvissä palveluissa.
Rahoituspalveluja koskeva politiikka kattaa kolme pääasiallista toiminta-alaa: pankkijärjestelmän, vakuutukset ja arvopaperit. Toimijoille ja sijoittajille kohdennetun sääntelyn lisäksi (pankit, vakuutukset, arvopaperit) EU:n aikomuksena on parantaa edelleen kuluttajansuojaa erityisaloilla kuten rahoitusalan vähittäispalveluissa.

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun