RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Finantsteenused: üldine raamistik

Siseturg

Finantsturgude integreerimine tähendab võimalust tõhusamalt suunata kapitali liikumist ning see omakorda toob kaasa pikas perspektiivis parema majandusliku suutlikkuse. Euroopa Liit on kehtestanud õigusraamistiku, mis on suunatud finantsteenuste valdkonna tugevdamisele, eelkõige eesmärgiga parandada finantsasutuste tegevust ja suurendada likviidsust, konkurentsi ja finantsstabiilsust.
Euroopa finantsteenuste poliitikas on finantstegevuse hõlbustamise ja selle turvalisuse suurendamise võtmes arvestatud ka kapitali vaba liikumisega seotud probleemidega. Need probleemid tulenevad eelkõige selle valdkonna piiriülesest iseloomust, aga ka uutel tehnoloogiatel põhinevate teenuste kiirest kasvust.
Finantsteenuste poliitika hõlmab kolme peamist valdkonda: pangandus, kindlustus ja väärtpaberid. Rahaasutuste ja investorite (pangad, kindlustajad ja väärtpaberitega kauplejad) jaoks reeglite paikapaneku kõrval on ELil kavas võimaldada konkreetsetes valdkondades, nagu jaepangandus, paremat kaitset ka tarbijatele.

Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles