RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Finansielle tjenesteydelser: generel ramme

Det indre marked

Integrationen af finansmarkederne åbner mulighed for en mere effektiv allokering af kapitalen og en forbedring af økonomiens ydeevne på lang sigt. EU har etableret lovrammer, som tager sigte på at styrke sektoren for finansielle tjenesteydelser, navnlig for at forbedre ydeevnen hos selskaberne i den finansielle sektor og øge deres likviditet, konkurrenceevne og finansielle stabilitet.
EU's politik for finansielle tjenesteydelser har visse problemområder til fælles med de frie kapitalbevægelser, nemlig at fremme og sikre de pågældende erhvervsaktiviteter. De udfordringer, de giver anledning til, har især sin forklaring i disse aktiviteters grænseoverskridende karakter, men også i den rivende udvikling i tjenesteydelser i tilknytning til de nye teknologier.
Politikken for finansielle tjenesteydelser omfatter tre hovedsektorer: bankvæsen, forsikring og værdipapirer. Ud over de regelsæt, der retter sig mod virksomhederne og investorerne (banker, forsikringer, værdipapirer), har EU også til hensigt at forbedre forbrugerbeskyttelsen inden for konkrete områder som finansielle detailtjenesteydelser.

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top