RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Finanční služby: obecný rámec

Vnitřní trh

Integrace finančních trhů znamená, že kapitál lze alokovat efektivněji a že je zajištěna lepší dlouhodobá ekonomická výkonnost. Evropská unie vytvořila legislativní rámec, jehož úkolem je posílit sektor finančních služeb, zejména zlepšit výsledky finančních subjektů a podpořit likviditu, hospodářskou soutěž a finanční stabilitu.
Evropská politika o finančních službách sdílí určité obavy s politikou o volném pohybu kapitálu, pokud jde o usnadnění finanční činnosti a zlepšení její bezpečnosti. Takové otázky pramení zejména z přeshraničního charakteru této činnosti, ale rovněž z masivního růstu v sektoru služeb opírajícího se o nové technologie.
Politika finančních služeb se dotýká tří hlavních sektorů: bankovní systém, pojišťovnictví a cenné papíry. Kromě stanovení pravidel pro subjekty a investory (banky, pojištění a cenné papíry) Unie také zamýšlí dát spotřebitelům větší ochranu v konkrétních oblastech, jako jsou maloobchodní finanční služby.

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky