RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Финансови услуги: обща рамка

Вътрешен пазар

Интегрирането на финансовите пазари означава, че капиталът може да бъде разпределен по-ефективно и допринася за по-доброто дългосрочно икономическо изпълнение. Европейският съюз е създал законодателна рамка, разработена за укрепването на сектора на финансовите услуги, в частност за подобряване на работата на финансовите оператори и стимулиране на ликвидността, конкуренцията и финансовата стабилност.
Европейската политика по финансовите услуги споделя някои притеснения за това при свободното движение на капитали, когато става въпрос за улесняване и подобряване на сигурността на финансовите дейности. Тези проблеми произлизат конкретно от трансграничния характер на тези дейности, но и от масивния ръст на услугите, базирани на новите технологии.
Политиката по финансовите услуги обхваща три главни сектора: банковата система, застраховките и ценните книжа. В допълнение към залагането на правила за операторите и инвеститорите (банки, застраховки и ценни книжа), Съюзът възнамерява също да окаже по-голяма защита на потребителите в конкретни области, като например финансовите услуги на дребно.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата