RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Νέο νομικό πλαίσιο (NLF) για τις πληρωμές

Σκοπός της πρότασης οδηγίας είναι η θέσπιση εναρμονισμένου νομικού πλαισίου για τις υπηρεσίες πληρωμών. Αυτό το νέo νομικό πλαίσιο θα αντικαταστήσει τους εθνικούς κανόνες που ισχύουν στα είκοσι εφτά κράτη μέλη από ένα σύνολο κανόνων που θα ισχύουν εντός της εσωτερικής αγοράς.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ, και την κατάργηση της οδηγίας 97/5/ΕΚ [Βλ. πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Η οδηγία αυτή έχει ως στόχο τη θέσπιση νομικού πλαισίου, αναγκαίου για τη δημιουργία ενοποιημένης αγοράς πληρωμών, στην οποία δεν θα υπάρχουν φραγμοί για την είσοδο νέων παρόχων υπηρεσιών. Επιπλέον, η οδηγία αποβλέπει στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και στην προσφορά ευρύτερου φάσματος επιλογών στους χρήστες. Τέλος, κατοχυρώνεται υψηλό επίπεδο προστασίας χάρη στις απαιτήσεις πληροφόρησης και στον ορισμό των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των χρηστών και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.

Πεδίο εφαρμογής

Η εν λόγω οδηγία απευθύνεται στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών οι οποίες πραγματοποιούνται εντός της Κοινότητας και καλύπτει τις πληρωμές σε ευρώ ή σε άλλα εθνικά νομίσματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Τέλος, η οδηγία δεν εφαρμόζεται στις πράξεις πληρωμής που πραγματοποιούνται με μετρητά, ούτε σε εκείνες που βασίζονται σε έντυπες επιταγές, και δεν ρυθμίζει τη χορήγηση πιστώσεων εκ μέρους των ιδρυμάτων πληρωμών παρά μόνον εάν συνδέονται άμεσα με τις υπηρεσίες πληρωμών.

Η οδηγία διακρίνει έξι κατηγορίες παρόχων υπηρεσιών πληρωμών:

 • τα πιστωτικά ιδρύματα (κατά την έννοια της οδηγίας σχετικά με την "ανάληψη δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων"), συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων, των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους εντός ή εκτός της ΕΕ·
 • τα γραφεία ταχυδρομικών επιταγών, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών·
 • τα ιδρύματα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος (κατά την έννοια της οδηγίας σχετικά με την «προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος»)·
 • τα ιδρύματα πληρωμών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία θα αποκτήσουν άδεια ως ιδρύματα πληρωμών)·
 • την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες όταν δεν ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως νομισματικές ή άλλες δημόσιες αρχές·
 • τα κράτη μέλη ή τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές τους όταν δεν ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως δημόσιες αρχές.

Όροι για την απόκτηση άδειας

Προϋπόθεση για την πρόσβαση στη δραστηριότητα των υπηρεσιών πληρωμών είναι η προηγούμενη απόκτηση άδειας. Έπειτα από την υποβολή αίτησης στις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους προέλευσης, η άδεια χορηγείται μόνο σε νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε ένα κράτος μέλος. Η αίτηση άδειας πρέπει να συνοδεύεται από λεπτομερή κατάλογο πληροφοριών: το πρόγραμμα δραστηριοτήτων, το επιχειρηματικό σχέδιο, την περιγραφή της διοικητικής και λογιστικής οργάνωσης, των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου, των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, της οργανωτικής δομής κ.λπ.

Το ίδρυμα πληρωμών, για να αποκτήσει την άδεια, πρέπει να διαθέτει άρτιο οργανωτικό πλαίσιο σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών. Εξάλλου, η οι αρμόδιες αρχές μπορούν να απορρίψουν μια αίτηση για χορήγηση άδειας εάν δεν έχουν πεισθεί ως προς την καταλληλότητα των μετόχων ή των κατόχων ειδικών συμμετοχών.

Η οδηγία ορίζει ότι τα ιδρύματα πληρωμών πρέπει κατά τη στιγμή της αδειοδότησης να διαθέτουν αρχικό κεφάλαιο - το ύψος του οποίου κυμαίνεται συναρτήσει της υπηρεσίας πληρωμών που είναι εγγυημένη από το ίδρυμα πληρωμών - ενώ πρέπει πάντοτε να διαθέτουν ίδια κεφάλαια.

Με τη χορήγηση άδειας, το ίδρυμα πληρωμών θα μπορεί να παρέχει της υπηρεσίες πληρωμών στο σύνολο της ΕΕ, είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, είτε υπό καθεστώς ιδρύματος. Κάθε περίπτωση ανάκλησης άδειας πρέπει να είναι αιτιολογημένη, να ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους και να δημοσιεύεται.

Οι άδειες λειτουργίας των ιδρυμάτων πληρωμών θα ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη και θα καταχωρίζονται σε κοινοτικό μητρώο, το οποίο θα ενημερώνεται σε τακτική βάση και θα είναι προσβάσιμο ηλεκτρονικά.

Αρμόδιες αρχές

Τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν τις αρχές που θα είναι αρμόδιες για την εποπτεία των ιδρυμάτων πληρωμών. Οι αρχές αυτές πρέπει να είναι δημόσιοι οργανισμοί ή οργανισμοί αναγνωρισμένοι, είτε από την εθνική νομοθεσία είτε από δημόσιες αρχές εξουσιοδοτημένες για τον σκοπό αυτό, και πρέπει να είναι ανεξάρτητες από οικονομικούς φορείς. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους και δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο.

Οι αρχές είναι εξουσιοδοτημένες να απαιτούν από το ίδρυμα πληρωμών να παρέχει κάθε πληροφορία απαραίτητη για σκοπούς ελέγχου, να εκδίδουν συστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές και δεσμευτικές διοικητικές διατάξεις, να αναστέλλουν ή να ανακαλούν την άδεια και να επιβάλλουν κυρώσεις ή να λαμβάνουν μέτρα κατά των ιδρυμάτων πληρωμών.

Απαιτήσεις διαφάνειας και πληροφόρησης

Εντούτοις, η οδηγία εισάγει σαφείς και συνοπτικές απαιτήσεις πληροφόρησης για όλους τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, είτε πρόκειται για μεμονωμένες πράξεις πληρωμής είτε για πράξεις πληρωμής που καλύπτονται από σύμβαση πλαίσιο (που συνεπάγεται μια σειρά πράξεων πληρωμής).

Ειδικότερα, το έγγραφο εισάγει:

 • όρους οι οποίοι θα πρέπει να κοινοποιούνται εκ των προτέρων (υποχρεώσεις και ευθύνες του παρόχου και του χρήστη, επιβαρύνσεις, πληροφορίες για το εφαρμοστέο δίκαιο, διαδικασίες προσφυγής και καταγγελίας, κτλ.)·
 • πληροφορίες που θα πρέπει να παρέχονται με αίτηση του χρήστη πριν από την εκτέλεση πράξης πληρωμής (προθεσμία εκτέλεσης, προμήθειες, έξοδα και επιβαρύνσεις)·
 • πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στον πληρωτή μετά την εκτέλεση πράξης πληρωμής (στοιχεία αναφοράς της πράξης και του δικαιούχου, το συνολικό ποσό και το ποσό των εξόδων και επιβαρύνσεων, συναλλαγματική ισοτιμία που εφαρμόστηκε)·
 • πληροφορίες που θα πρέπει να παρέχονται στον δικαιούχο μετά τη λήψη των χρηματικών ποσών (τα στοιχεία του πληρωτή, το συνολικό ποσό που μεταφέρθηκε, το ποσό των εξόδων και των προμηθειών που εφαρμόστηκαν, τη συναλλαγματική ισοτιμία).

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των χρηστών και των παροχών υπηρεσιών πληρωμής

Η οδηγία εισάγει κανόνες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών, μεταξύ άλλων τους εξής:

 • προθεσμία εκτέλεσης μίας εργάσιμης ημέρας: εάν η πληρωμή πραγματοποιείται είτε σε ευρώ είτε σε νόμισμα κράτους μέλους εκτός της ζώνης ευρώ, και εφόσον η πληρωμή απαιτεί μόνο μία μετατροπή μεταξύ ευρώ και του επίσημου νομίσματος κράτους μέλους εκτός της ζώνης ευρώ, το εντελλόμενο ποσό πρέπει να πιστώνεται στον λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου το αργότερο στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την αποδοχή. Για μεταβατική περίοδο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2012, ο πληρωτής και ο πάροχος των υπηρεσιών πληρωμών μπορούν να συμφωνήσουν διαφορετική προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις ημέρες·
 • ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή εσφαλμένης εκτέλεσης πράξης πληρωμής. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών υπέχει αντικειμενική ευθύνη εάν η πράξη έχει εκτελεστεί εντός των ορίων της επικράτειας της ΕΕ·
 • ευθύνη του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών σε περίπτωση δόλιας χρήσης μέσου επαλήθευσης πληρωμών (περιορίζεται στα 150 ευρώ). Ο κανόνας αυτός δεν εφαρμόζεται, ωστόσο, στους χρήστες που είναι εταιρείες·
 • εισαγωγή της αρχής του ολόκληρου ποσού, σύμφωνα με την οποία το ποσό που ορίζεται στην εντολή πληρωμής πρέπει να πιστώνεται ολόκληρο στον δικαιούχο, χωρίς κρατήσεις·
 • όρους που διέπουν την επιστροφή χρημάτων, στις περιπτώσεις των εσφαλμένα εγκεκριμένων πράξεων πληρωμής·
 • όρους ανάκλησης, σύμφωνα με τους οποίους ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών έχει τη δυνατότητα να απορρίψει πληρωμή που του χρεώθηκε κατά λάθος. Επίσης, εναπόκειται στον πάροχο υπηρεσιών να αποδεικνύει ότι εξακριβώθηκε η γνησιότητα της εν λόγω πράξης πληρωμής, ότι αυτή καταγράφηκε, καταχωρίστηκε στους λογαριασμούς και ότι δεν επηρεάστηκε από τεχνική βλάβη ή άλλη δυσλειτουργία.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 2007/64/ΕΚ

25.12.2007

1.11.2009

ΕΕ L 319 της 5.12.2007

Πράξη τροποποίησηςΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 2009/111/ΕΚ

7.12.2009

31.10.2010

ΕΕ L 302 της 17.11.2009

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 02.07.2010
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας