RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Finansiella tjänster: banker

Inre marknaden

Banktjänster, dvs. betalningar, krediter och investeringar, är av avgörande betydelse för en fungerande ekonomi.
EU:s politik på detta område har två syften. Dels ska den fullborda en inre marknad för banker och finansiella konglomerat, bland annat genom ömsesidigt erkännande och ett europeiskt ”pass”. Och dels ska den garantera att marknaden fungerar korrekt så att Europas befolkning får den säkerhet den behöver för att kunna använda banktjänsterna.
Dessa uppgifter är ytterst viktiga, inte bara för att antalet gränsöverskridande transaktioner ständigt ökar, utan också med tanke på den snabba utvecklingen av tjänster som har att göra med ny teknik.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början