RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Finančné služby: bankovníctvo

Vnútorný trh

Bankové služby sú nevyhnutné na hladké fungovanie finančných aktivít – či už ide o platby, pôžičky alebo investície.
Európska politika má v tejto oblasti dva ciele. Prvým je dokončiť proces vytvárania integrovaného trhu pre banky a finančné konglomeráty predovšetkým na základe vzájomného uznania tzv. európskeho pasu. Druhým je zaistiť správne fungovanie trhu, aby mali európski občania všetky bezpečnostné záruky potrebné na využívanie bankových služieb.
Tieto záležitosti sú dôležité hlavne vzhľadom na zintenzívnenie cezhraničnej aktivity a výrazný nárast služieb založených na nových technológiách.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok